La Reproducció Humana 5
 • 1. Reproduir-se és...
A) no crear més descendència.
B) originar altres ésser semblants.
 • 2. Un zigot és
A) una cèl·lula única formada per la unió de dues cèl·lules diferents: òvul i espermatozoide.
B) l'individu que es forma després de l'embrió.
C) un individu a punt de néixer.
 • 3. La cèl·lula sexual femenina s'anomena...
A) espermatozoide
B) zigot
C) òvul
 • 4. La cèl·lula sexual masculina s'anomena
A) òvul
B) espermatozoide
C) home
 • 5. La unió de les dues cèl·lules sexuals és la
A) ovulació
B) fecundació
C) pubertat
 • 6. La reproducció humana és una reproducció
A) asexual
B) sexual
C) hermafrodita
 • 7. Pits desenvolupats (dones), creixement de la barba i mostatxo (homes), són exemples de
A) estils de vida
B) caràcters sexuals
C) cèl·lules sexuals
 • 8. Generalment, quants espermatozoides aconsegueixen introduir-se a l'òvul i fecundar-lo?
A) Vint
B) Un
C) milions
 • 9. Quin recorregut fan els espermatozoides des de que entren fins a trobar un òvul?
A) vagina-úter-trompes de Fal·lopi
B) úter-vagina-ovaris
C) Trompes de Fal·lopi-vagina-úter
 • 10. A on es produeixen els òvuls i quants expulsen?
A) Al ovaris i milers cada mes.
B) a les trompes de Fal·lopi i un o dos cada mes.
C) Als ovaris i un cada mes.
 • 11. Per quin líquid circulen els espermatozoides?
A) El semen
B) La sang
C) L'orina
 • 12. El part és
A) el procés durant el qual el fetus neix.
B) cadascuna de les contraccions que té una mare.
C) la primera divisió cel·lular.
 • 13. Se diu que un part és prematur quan
A) el nin neix just a temps.
B) el nin neix després de les dates previstes.
C) el nin neix abans de tenps.
 • 14. El període en què les nines acaben fent-se dones i els nins es fan homes és la
A) pubertat
B) edat adulta
C) infància
 • 15. A la gestació
A) els nins aprenen a fer gestos.
B) es desenvolupa l'embrió i el fetus.
C) neix el bebè.
Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.