CONTROL 1: NOMBRES ENTERS (curs 2011-12)
Escriu les dades numèriques i la unitat amb el signe
 corresponent:
La profunditat del Mar Mort és
790 m sota el nivell del mar.
La temperatura d'ebullició de l'aigua
és 100°C sobre zero
La temperatura de fusió de l'
alcohol és 90°C sota zero.
L'altura de l'Everest és de
8.840 m sobre el nivell del mar.
Representa en la recta els nombres enters.
-7
?
-4
?
-2
?
0
+4
?
+7
?
Escriu el  signe > o < segons correspongui:
+3               +5
-5                +4
+3               -4
-5                 -4
Calcula el valor absolut dels nombres enters:
-3
0
=
=
-2
+5
=
=
(+2) + (-4) =
(+3) + (+6) =
Escriu els nombres positius sense el signe +
Fes les sumes:
(-3) + (-5) =
(-5) + (-4) + (+6)=
(+2) - (+7) =
(+3) - (+5) =
Escriu els nombres positius sense el signe +
Fes les restes:
(-3) - (+4) =
(-2) - (-6) - (+4)=
(-2) - (-4) +(-5) - (-1) - (+2)=
Sumes i restes combinades:
(-2 + 4) - (-4 - 3 + 5) + (4 - 5) =
Sumes i restes combinades (expressa el
resultat sense parèntesi):
Escriu els nombres positius sense el signe +
(+3) ·(+4) · (-2)=
(-3) · (-2)=
Escriu els nombres positius sense el signe +

Multiplica:

(-2) · (-2) · (-2) · (-2)=
(+2) · (-3) · (-4)=
(+12) : (-4) =
(-3) : (+3)=
Escriu els nombres positius sense el signe +

Divideix

(+21) : (+7) : (-3)=
(-24) : (-8)=

[ -2 ·(-2 +5 - 6)]: (5 -11)=

Operacions combinades:
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.