razonamiento abstracto
a
b
c
d
 a
 b
 c
 d
a
b
c
d
a
b
c
d
 a
 b
 c
 d
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.