Determinants. Matriu invera
Calculeu el valor de k que fan certa l'igualtat
=0
k1=
K2=
el valor negatiu
Calculeu el valor de n que fan certa l'igualtat
=0
n1=
n2=
el valor més menut
Quins valors de p fan que la matriu no tinga inversa
p2=
p1=
el valor més menut
Calculeu A-1 quan p =-3
A-1=1/70
Calculeu els valors de p per a que la matriu no tinga inversa
p2=
p1=
el valor més menut
Calculeu A-1 si =-4
A-1=1/50
Siguen A i B dues matrius del mateix ordre (3x3). 
Si |A|=3 i |B|=-2 Calculeu:
|A·B|=
|Bt|=
|Bd|=
|2A|=
|A·A-1|=
|A-1|=
Siguen A i B dues matrius del mateix ordre (4x4). 
Si |A|=4 i |B|=-1 Calculeu:
|A·B|=
|Bt|=
|Bd|=
|2A|=
|A·A-1|=
|A-1|=
Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.