A8 Equacions fraccions i parentesi
x=
mcm (3,5) =15
x=
mcm (3,4) =12
x=
mcm (2,4) =4
x=
mcm (2,3) =6
x=
x=
x=
mcm (4,8) = 8
x=
x=
mcm (12,4) =12
x=
mcm (2,4) =4
x=
mcm (3,15) =15
x=
mcm (5,4) =20
x=
x=
x=
mcm (2,4) =4
x=
mcm (2,3) =6
x=
mcm (4, 8) =8
x=
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.