Identifica Continents i Oceans
Quant saps delscontinents i oceans?
Quin occeà és
el número 1?
Oceà Antartic
Oceà Índic
Oceà Pacífic
Oceà Atlàntic
Oceà Àrtic
Quin occeà ésel número 2?
Oceà Antartic
Oceà Índic
Oceà Pacífic
Oceà Atlàntic
Oceà Àrtic
Quin occeà ésel número 3?
Oceà Antartic
Oceà Índic
Oceà Pacífic
Oceà Atlàntic
Oceà Àrtic
Quin occeà ésel número 4?
Oceà Antartic
Oceà Índic
Oceà Pacífic
Oceà Atlàntic
Oceà Àrtic
Quin occeà ésel número 5?
Oceà Antartic
Oceà Índic
Oceà Pacífic
Oceà Atlàntic
Oceà Àrtic
Quin occeà ésel número 6?
Oceà Antartic
Oceà Índic
Oceà Pacífic
Oceà Atlàntic
Oceà Àrtic
Quin continent és la lletra A?
Europa
Oceania
Àfrica
Àsia
Amèrica
Quin continent és la lletra B?
Europa
Oceania
Àfrica
Àsia
Amèrica
Quin continent és la lletra C?
Europa
Oceania
Àfrica
Àsia
Amèrica
Quin continent és la lletra D?
Europa
Oceania
Àfrica
Àsia
Amèrica
Quin continent és la lletra E?
Europa
Oceania
Àfrica
Àsia
Amèrica
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.