Unitats de massa
  • 1. 89,7 dg quants mg són?
  • 2. 98 cg quants g són?
  • 3. 0,09 hg quants kg són?
  • 4. 64 cg quants mg són?
  • 5. 4.532 g quants kg són?
  • 6. 23,4 kg quants hg són?
  • 7. 8,03 mg quants g són?
  • 8. Per passar de dag a kg he de...
  • 9. Per passar de mg a g he de...
  • 10. Per passar de dag a cg he de...
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.