Ecuaciones de primer grado

 

Resuelve la ecuación
5x-2=18
x =

 

Resuelve la ecuación
-2x-3=15
x =

 

Resuelve la ecuación
4x+2=x-7
x =

 

Resuelve la ecuación
x+4=8-2x
x =

 

Resuelve la ecuación
x-12=4-2x
x =

 

Resuelve la ecuación
3x-8=2x+1
x =

 

Resuelve la ecuación
x-7=1-2x
x =

 

Resuelve la ecuación
2(x-3)=9-x
x =

 

Resuelve la ecuación
-4(x-2)=-(-2+x)
x =

 

Resuelve la ecuación
2+4(x-1)= 3(x-6)+4
x =

 

Resuelve la ecuación

x-1=3x+1

 3     12

x =

 

Resuelve la ecuación

3    = 6    

x-3      x-2

x =

 

Resuelve la ecuación

x - x =1

8  6

x =

 

Resuelve la ecuación

x + x =7

2    5

x =

 

Resuelve la ecuación

2x5= x

3    2  4

x =
6(3x-1)-2x=2(2x-5)-8

 

Resuelve la ecuación
x =

 

Resuelve la ecuación
9(-2x+5)=-5-2(3-x)+4(6-x)
x =

 

Resuelve la ecuación

4x-13 -1=3x-5

  7        10

x =

 

Resuelve la ecuación

3x+5 -2x-1=2

 4      3

x =

 

Resuelve la ecuación

  5   =  4   

  x-2      x-1

x =
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.