Escriure nombres 2
  • 1. Escriu: 145
  • 2. Escriu: 7.984
  • 3. Escriu: 1.300.020
  • 4. Escriu: 900.000.700
  • 5. Escriu: 124
  • 6. Escriu: 35.087
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.