Equacions 2n grau senzilles 2
__1. 2x2 = 162A. x = -5 i x = 5
__2. 3x2 = 75B. x = -8 i x = 8
__3. 3x2 = 300C. x= 16 i x = -16
__4. 4x2 = 64D. x = -3 i x = 3
__5. 4x2 = 196E. x = -6 i x = 6
__6. 5x2 = 180F. x = -7 i x = 7
__7. 6x2 = 384G. x = -9 i x = 9
__8. 7x2 = 63H. x = -10 i x = 10
__9. 8x2 = 32I. x = -1 i x = 1
__10. 9x2 = 9J. x = -2 i x = 2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.