prova càlcul
__1. 22A. 30
__2. 5x5x5B. 11
__3. 10+1C. 45
__4. 10x10D. 50
__5. 15 x 2E. 125
__6. 15+15+15F. 51
__7. 25+25G. 49
__8. 48+3H. 99
__9. 55-6I. 100
__10. 100-1J. 4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.