prova càlcul
__1. 22A. 30
__2. 5x5x5B. 45
__3. 10+1C. 11
__4. 10x10D. 51
__5. 15 x 2E. 49
__6. 15+15+15F. 50
__7. 25+25G. 99
__8. 48+3H. 100
__9. 55-6I. 4
__10. 100-1J. 125
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.