Friedrich Wilhelm Nietzsche (filòsof)
 • 1. Quan va morir Friedrich Nietzsche?
A) 1890
B) 1900
C) 1910
D) 1880
 • 2. On va morir Friedrich Nietzsche?
A) Berlín, Alemanya
B) Viena, Àustria
C) Weimar, Alemanya
D) parís, França
 • 3. Quina era l'ocupació de Friedrich Nietzsche?
A) Pintor
B) Músic
C) Enginyer
D) Filòsof
 • 4. En quin any va néixer Friedrich Nietzsche?
A) 1830
B) 1844
C) 1872
D) 1856
 • 5. Quin és el títol d'una de les obres famoses de Nietzsche?
A) Crim i càstig
B) Guerra i pau
C) Moby Dick
D) Així va parlar Zaratustra
 • 6. Quin famós filòsof va influir molt en les idees de Nietzsche?
A) Immanuel Kant
B) Arthur Schopenhauer
C) John Locke
D) Maquiavel
 • 7. Qui era la germana de Nietzsche i marmessor de la seva propietat?
A) Alice Heine
B) Sophie Freud
C) Marie Curie
D) Elisabeth Förster-Nietzsche
 • 8. Quin concepte filosòfic va declarar Nietzsche: "Déu ha mort i nosaltres l'hem matat"?
A) Racionalisme
B) Existencialisme
C) Nihilisme
D) Determinisme
 • 9. Quin estat de salut debilitant va patir Nietzsche en els seus darrers anys?
A) Tuberculosi
B) Parkinson
C) Alzheimer
D) Sífilis
 • 10. Com es deia l'obra publicada final de Nietzsche?
A) Més enllà del Bé i del Mal
B) Ecce Homo
C) El naixement de la tragèdia
D) Així va parlar Zaratustra
 • 11. Quin compositor musical va admirar i escriure Nietzsche a 'El cas de Wagner'?
A) Johann Sebastian Bach
B) Wolfgang Amadeus Mozart
C) Richard Wagner
D) Ludwig van Beethoven
 • 12. A quina universitat va assistir Nietzsche breument abans d'unir-se a l'exèrcit prussià?
A) Universitat de la Sorbona
B) Universitat de Hardvard
C) Universitat de Bonn
D) Universitat d'Oxford
 • 13. Quina obra publicada pòstumament de Nietzsche explora els seus pensaments sobre l'art, l'estètica i la realitat?
A) La voluntat de poder
B) Més enllà del Bé i del Mal
C) Humà, massa humà
D) Així va parlar Zaratustra
 • 14. Quin va ser el títol de la primera gran obra de Nietzsche que criticava la filosofia i la cultura occidentals tradicionals?
A) Segon Sexe
B) Crítica de la raó pura
C) Ser i Temps
D) El naixement de la tragèdia
 • 15. Com es deia l'influent obra aforística de Nietzsche que critica la moral i la religió convencionals?
A) Ètica
B) La crítica de la raó pura
C) República
D) Més enllà del Bé i del Mal
 • 16. En quin any es va deteriorar la salut de Nietzsche fins al punt que va quedar incapacitat?
A) 1875
B) 1889
C) 1905
D) 1897
 • 17. Quin famós filòsof va considerar Nietzsche un covard moral i la "calamitat de la raça humana"?
A) Sòcrates
B) Plató
C) Epicur
D) Aristòtil
 • 18. Quin terme va utilitzar Nietzsche per descriure l'impuls interior d'autopreservació i progrés que subjau al comportament humà?
A) Overman
B) Felicitat epicúria
C) Voluntat de poder
D) Eterna recurrència
 • 19. Quants anys tenia Nietzsche quan va morir?
A) 45
B) 50
C) 55
D) 60
 • 20. Quina nacionalitat era Nietzsche?
A) alemany
B) rus
C) francès
D) italià
 • 21. Amb quin moviment s'associa sovint la filosofia de Nietzsche?
A) Surrealisme
B) Renaixement
C) Barroc
D) Existencialisme
 • 22. Quin any es va publicar el primer llibre de Nietzsche, 'El naixement de la tragèdia'?
A) 1872
B) 1895
C) 1880
D) 1865
 • 23. Quin poeta famós va escriure una elegia en honor de Nietzsche?
A) Franz Kafka
B) Rainer Maria Rilke
C) Friedrich Schiller
D) Johann Wolfgang von Goethe
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.