Trigonometria(R)
 • 1. sin B =
  (escriu el resultat en decimal separat per una coma)
 • 2. cos B =
  (escriu el resultat en decimal separat per una coma)
 • 3. sin C =
  (escriu el resultat en decimal separat per una coma)
 • 4. cos C =
  (escriu el resultat en decimal separat per una coma)
 • 5. Calcula l'altura, en metres, d'un arbre que a una distància de de 10 m es veu sota un angle de 30º.
  (Arrodoneix el resultat a un decimal)
 • 6. El noi del dibuix esta fent volar el seu estel. A quants metres està volant l'estel?
  (arrodoneix el resultat a les untats)
 • 7. La longitud del costat d'un polígon regular de 5 costats és de 30 cm.
  Quants cm fa l'apotema.
  (Escriu el resultat arrodonint a dos decimals)
 • 8. Calcula la tangent de l'angle A.
  (Arrodoneix el resultat a 2 decimals).
 • 9. Calcula l'àrea del triangle:
  (Arrodoneix el resultat a dos decimals)
 • 10. Troba l'angle la tangent del qual és 2.
  (Arrodoneix el resultat a dos decimals)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.