El cor i la circulació
Ventricle dret
Artèria pulmonar
Vena caba
Aurícula dreta
Aurícula esquerra
Ventricle esquerra
Vena pulmonar
Artèria aorta
Ventricle dret
Artèria pulmonar
Vena caba
Aurícula dreta
Aurícula esquerra
Ventricle esquerra
Vena pulmonar
Artèria aorta
Ventricle dret
Artèria pulmonar
Vena caba
Aurícula dreta
Aurícula esquerra
Ventricle esquerra
Vena pulmonar
Artèria aorta
Ventricle dret
Artèria pulmonar
Vena caba
Aurícula dreta
Aurícula esquerra
Ventricle esquerra
Vena pulmonar
Artèria aorta
Ventricle dret
Artèria pulmonar
Vena caba
Aurícula dreta
Aurícula esquerra
Ventricle esquerra
Vena pulmonar
Artèria aorta
Ventricle dret
Artèria pulmonar
Vena caba
Aurícula dreta
Aurícula esquerra
Ventricle esquerra
Vena pulmonar
Artèria aorta
Ventricle dret
Artèria pulmonar
Vena caba
Aurícula dreta
Aurícula esquerra
Ventricle esquerra
Vena pulmonar
Artèria aorta
Ventricle dret
Artèria pulmonar
Vena caba
Aurícula dreta
Aurícula esquerra
Ventricle esquerra
Vena pulmonar
Artèria aorta
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.