Equació del pla
Calculeu l'equació del pla que conté els punts
x+
y-
z-
=0
Calculeu l'equació del pla que conté el punt 
x-
i és parl·lel al pla 
y+
z+
=0
Calculeu l'equació del pla que passa pel punt
x-
i és paral·lel als vectors
y+z+
=0
Calculeu l'equació del pla que passa pels punts
i és paral·lel al vector
y-z+
=0
Calculeu l'equació del pla que passa pel punt
i conté a la recta 
x+
y+
z-
=0
Calculeu l'equació del pla que passa pel punts
i és pral·lel a la recta 
x+
y+
z-
=0
Calculeu l'equació del pla que passa pel punt
i és perpendicular al vector
x-
y-
z-
=0
Calculeu l'equació del pla que passa pel punt
i és perpendicular a la recta
x+
y-
z-
=0
Calculeu l'equació del pla que conté a les rectes
x-
y-
z-
=0
Calculeu l'equació del pla que conté a la recta
i és paral·lel a la recta
x-
y+
z
=0
Calculeu l'equació del pla que conté el punt
i és paral·lel a les rectes 
x-
y-
z-
=0
i
Calculeu l'equació del pla que conté els punts
i és perpendicular al pla
x+
y-
z-
=0
Calculeu l'equació del pla que conté a les rectes
x-
z-
=0
Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.