David es converteix en rei d'Israel: els filisteus són
 • 1. Qui va ungir David com a rei d'Israel?
A) Samuel
B) Salomó
C) Saul
D) Goliat
 • 2. De quina tribu era David?
A) Benjamí
B) Levi
C) Judà
D) Efraïm
 • 3. Qui era el millor amic de David i fill del rei Saül?
A) Jonathan
B) Ahimelec
C) Jesse
D) Abner
 • 4. Què era conegut David per jugar per calmar el rei Saül mentre era turmentat per un esperit maligne?
A) Arpa
B) Trompeta
C) Flauta
D) Tambor
 • 5. Què va utilitzar David per portar l'arca de l'aliança a Jerusalem?
A) Un vagó
B) Un carro nou
C) Un cavall
D) Un carro
 • 6. A quina dona va prendre David com a pròpia, causant un conflicte amb el rei Saül?
A) Abigail
B) Betsabé
C) Ruth
D) Michal
 • 7. Com va escriure David molts poemes, cançons i oracions conegudes?
A) Isaïes
B) Proverbis
C) Eclesiastés
D) Salms
 • 8. Què va prometre David construir per al Senyor a Jerusalem?
A) Un altar
B) Un temple
C) Una fortalesa
D) Un palau
 • 9. Quantes pedres va agafar David per vèncer Goliat?
A) Set
B) Deu
C) Tres
D) Cinc
 • 10. Després de la mort de Saül, on va regnar David com a rei durant set anys i mig abans de traslladar la seva capital a Jerusalem?
A) Gath
B) Jericó
C) Hebron
D) Ziklag
 • 11. On es va amagar David del rei Saül al desert d'En-Guedi?
A) Una pedra
B) Una cova
C) Un arbre
D) Una tenda de campanya
 • 12. Com es deia el gegant guerrer filisteu assassinat per Abisai, un dels homes poderosos de David?
A) Goliat
B) Lahmi
C) Saph
D) Ishbi-Benob
 • 13. Qui va nomenar David com a successor en la seva vellesa?
A) Salomó
B) Abner
C) Joab
D) Jonathan
 • 14. Qui esdevingué el rei d'Israel després de la mort de Saül?
A) Samsó
B) Salomó
C) David
D) Jonathan
 • 15. Quants anys va regnar David com a rei d'Israel?
A) 30 anys
B) 40 anys
C) 50 anys
D) 20 anys
 • 16. Com es deia el guerrer gegant derrotat per David amb una fona i una pedra?
A) Jonathan
B) Absalom
C) Saul
D) Goliat
 • 17. En quina batalla van ser derrotats els filisteus amb l'ajuda de Déu per l'exèrcit de David?
A) Batalla de Jericó
B) Batalla de Refaim
C) Batalla de Gedeó
D) Batalla d'Ai
 • 18. Quin dels fills de David es va rebel·lar contra ell i va intentar apoderar-se del tron?
A) Amnon
B) Absalom
C) Adonies
D) Salomó
 • 19. Com es deia la ciutat filistea on es va emportar l'arca de l'aliança després de derrotar els israelites?
A) Gath
B) Ekron
C) Gaza
D) Ashdod
 • 20. Com va mostrar misericòrdia David amb Saül quan va tenir l'oportunitat de matar-lo?
A) El va desterrar
B) El va empresonar
C) Li va salvar la vida
D) El va exiliar
 • 21. Qui va ser el profeta que va increpar David pel seu pecat amb Betsabé?
A) Nathan
B) Isaïes
C) Samuel
D) Elies
 • 22. Com es deia la capital de David on va traslladar l'arca de l'aliança?
A) Natzaret
B) Jerusalem
C) Hebron
D) Betlem
 • 23. Com es deia el fidel general de David que li va romandre lleial en la seva hora més fosca?
A) Joab
B) Abner
C) Amasa
D) Asahel
Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.