Sistemes d'equacions
Discutiu el següent sistema
SCD
SCI
SI
Discutiu el següent sistema i, si en té, calculeu la solució
Solució
x=
y=
z=
t+2
?
t-1
?
t
?
t
SCI
SCD
SI
R
Discutiu el següent sistema i, si en té, calculeu la solució
x=
y=
z=
SCI
SCD
SI
Discutiu el sistema segons el valor de a .Calculeu la solució si és compatible.
Solució si  a=4
x=
y=
z=
SI si a=
SCD si a
Discutiu el sistema segons el valor de k.Calculeu la solució si és compatible determinat.
Solució si és SCD
x=
y=
z=
SCI si k=
SCD si k
Discutiu el sistema segons el valor de m.Calculeu la solució si és compatible determinat.
Solució si m=8
x=
y=
z=
SI si m=
SCD si m
Discutiu el sistema segons el valor de n.Calculeu la solució si és compatible determinat.
Solucó SCI
x=
y=
z=
2t-5
?
2t-5
?
t
?
R
Solució si SCD
SCD si n
SCI si n=
x=
y=
z=
Discutiu el sistema segons el valor de p.Calculeu la solució si p=-4.
Solució si p=-4
x=
y=
z=
SI si p=
SCD si p
Discutiu el sistema segons el valor de q.Calculeu la solució si és compatible determinat.
Solucó SCI
x=
y=
z=
-2t
?
t
?
t+3
?
R
Solució si SCD
SCD si q
SCI si q=
x=
y=
z=
Discutiu el sistema segons el valor de a.Calculeu la solució si a=-4.
Solució si a=-4
x=
y=
z=
SI si a=
SCD si a
Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.