Sumes per càlcul mental.
__1. 2+6 +7 =A. 18
__2. 3+2 +1 =B. 16
__3. 3+3 +1 =C. 19
__4. 5+0 +6 =D. 7
__5. 6+2 +4 =E. 11
__6. 7+4+7 =F. 12
__7. 7+7+2 =G. 14
__8. 8+6 +6 =H. 15
__9. 9+4 +6 =I. 20
__10. 9+5 +0 =J. 6
__11. 2+2 +5 =A. 9
__12. 3+1 +7 =B. 15
__13. 3+4 +8 =C. 9
__14. 3+6 +0 =D. 14
__15. 4+2 +9 =E. 17
__16. 5+9 +0 =F. 18
__17. 6+1 +7 =G. 11
__18. 7+6 +4 =H. 16
__19. 8+1 +9 =I. 14
__20. 9+7 +0 =J. 15
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.