Έκταση
πεδιο ορισμου και σύνολο τιμών συνάρτησης
Μαθητής

Ολοκλήρωση
Σωστό
Λάθος
Χρόνος
Μαθηματικά