Έκταση
Α-9-5-X^2-SX+P=0
Μαθητής

Ολοκλήρωση
Σωστό
Λάθος
Χρόνος
Μαθηματικά