Α-9-6-1-ΓΙΝΟΜΕΝΟ
Για κάθε εξίσωση της μορφής αχ2+βχ+γ=0 ισχύει:
Εφόσον μάθεις καλά τους πιο κάτω τύπους τότε
συμπλήρωσε τα κενά στις επόμενες ασκήσεις.
Οι ρίζες της εξίσωσης είναι:
Διακρίνουσα:   Δ=β2-4αγ
Χ1=
χ1,2=
-β+√Δ
-β±√Δ
Χ2=
-β-√Δ
3x2+5x-3=0
α=
Δ=
χ1,2=
β=
±
γ=
Έτσι με τη βοήεια του πιο πάνω τύπου μπορούμε να αναλύσουμε σε γινόμενο οποιοδήποτε τριώνυμο
που η διακρίνουσα του είναι θετική ή μηδέν. (Δ≥0)

Σε μια παράσταση αχ2+βχ+γ  με ρίζες χ1και χ2
ισχύει:      αχ2+βχ+γ = α ( χ-χ1 ) ( χ-χ2 )

χ1,2=
α=
Αν
χ1=
x2-2x-3=0
β=
±
χ2=
τότε:
γ=
=
χ2=
χ1=
Δ=
+
-
χ1,2=
α=
χ1=
Αν
2x2+7x-4=0
β=
±
χ2=
τότε:
γ=
=
χ2=
χ1=
Δ=
+
-
χ1,2=
α=
Αν
χ1=
x2+5x=0
β=
±
χ2=
τότε:
γ=
=
χ2=
χ1=
Δ=
+
-
χ1,2=
α=
Αν
χ1=
x2-16=0
β=
±
χ2=
τότε:
γ=
=
χ2=
χ1=
Δ=
+
-
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — δικτυακός τόπος για τη δημιουργία δοκιμασιών και βαθμολόγησης στα μαθηματικά και σ` άλλα αντικείμενα.