ΤΕΣΤ
__1. √(-1)2A. 17
__2. √3*√12B. 19
__3. √4+√400+√0,16C. 7
__4. √4-3√1+2√0D. 5
__5. √9+√16E. 6
__6. √121-√169+2√144F. 22
__7. √125/√5G. 176
__8. √1762H. 1
__9. √289I. 22,4
__10. √361J. -1
Δημιουργήθηκε με That Quiz — μια ιστοσελίδα με δοκιμασίες μαθηματικών για μαθητές όλων των επιπέδων γνώσεων.