ΤΕΣΤ
__1. √(-1)2A. 19
__2. √3*√12B. 7
__3. √4+√400+√0,16C. 5
__4. √4-3√1+2√0D. 6
__5. √9+√16E. 17
__6. √121-√169+2√144F. -1
__7. √125/√5G. 176
__8. √1762H. 1
__9. √289I. 22
__10. √361J. 22,4
Δημιουργήθηκε με That Quiz — μια ιστοσελίδα με δοκιμασίες μαθηματικών για μαθητές όλων των επιπέδων γνώσεων.