Β-1-1-ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΩΝΥΜΟ
Σημείωση: 1. Στις ασκήσεις γράφουμε με ελληνικούς χαρακτήρες .2. Τις δυνάμεις τις γράφουμε με το σύμβολο ^  .      Δηλαδή το χ2 το γράφουμε χ2 .3. Τα κλάσματα τα γράφουμε ως εξής 2/3. σημαίνει δύο τρίτα .
Σε ένα μονώνυμο (-4χ2ψ3) ονομάζουμε :
Συντελεστή: τον αριθμό μπροστά από τα γράμματα (-4).
Κύριο μέρος: τα γράμματα με τον εκθέτη (χ2ψ3).
Βαθμό του μονωνύμου: έναν εκθέτη ενός γράμματος
ή το  άθροισμα των εκθετών(π.χ. 2ου ως προς χ ,3ου
 ως προς ψ και 5ου ως  προς χ και ψ).
ΜΟΝΩΝΥΜΑ
Όμοια μονώνυμα είναι αυτά που έχουν το ίδιο
κύριο μέρος.(Δηλαδή τα γράμματα με τους εκθέτες )


π.χ 3χ2ψ και -5χ2ψ είναι όμοια.
Για το μονώνυμο 5χ3ψ συμπληρώστε:
Κύριο μέρος
Βαθμός ως προς χ
Βαθμός ως προς χ και ψ
Συντελεστής:
Βαθμός ως προς ψ
Για το μονώνυμο -χψ συμπληρώστε:
Κύριο μέρος
Βαθμός ως προς χ
Βαθμός ως προς χ και ψ
Συντελεστής:
Βαθμός ως προς ψ
Για το μονώνυμο χ2ψ3 συμπληρώστε:
Κύριο μέρος
Βαθμός ως προς χ
Βαθμός ως προς χ και ψ
Συντελεστής:
Βαθμός ως προς ψ
Για το μονώνυμο -2χ2ψ5 συμπληρώστε:
Κύριο μέρος
Βαθμός ως προς χ
Βαθμός ως προς χ και ψ
Συντελεστής:
Βαθμός ως προς ψ
Επιλέξτε ποια είναι όμοια με το 4χ3ψ2:
-4χψ2
3ψ
2ψ
⅓χ3ψ2
-2χ2ψ3
Βαθμός ως προς ψ
Για το μονώνυμο -2ψ συμπληρώστε:
Κύριο μέρος
Συντελεστής:
Για το μονώνυμο -⅓ωψ2 συμπληρώστε:
Κύριο μέρος
Βαθμός ως προς ω
Βαθμός ως προς ω και ψ
Συντελεστής:
Βαθμός ως προς ψ
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — μια ιστοσελίδα με δοκιμασίες μαθηματικών για μαθητές όλων των επιπέδων γνώσεων.