Α-7-1-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ
ΘΕΩΡΕΙΑ:
2.
3.
1. μία  μόνο λύση αν  α≠0
Η εξίσωση
άπειρες λύσεις αν α=0 και β=0
καμία λύση αν α=0 και β≠0
αχ=β
έχει:
(αδύνατη)
(αόριστη)
3Χ=0
Μια μόνο λύση
Αδύνατη
Αόριστη
0Χ=3
Μια μόνο λύση
Αδύνατη
Αόριστη
0Χ=0
Μια μόνο λύση
Αδύνατη
Αόριστη
3χ=36
Μια μόνο λύση
Αδύνατη
Αόριστη
12χ=3-3
Μια μόνο λύση
Αδύνατη
Αόριστη
Η εξίσωση (λ-3)χ=λ-2 έχει μία μόνο
λύση αν:
λ=3
λ≠3
λ=2
λ≠2
Η εξίσωση (λ-2)χ=λ-3 έχει μία μόνο
λύση αν:
λ=3
λ≠3
λ=2
λ≠2
Η εξίσωση (λ-3)χ=λ-2 είναι αδύνατη αν:
λ=3
λ≠3
λ=2
λ≠2
Η εξίσωση (λ-2)χ=λ-3 είναι αδύνατη αν:
λ=3
λ≠3
λ=2
λ≠2
Η εξίσωση (λ-3)(λ-2)χ=λ-2 είναι αόριστη αν:
λ=3
λ≠3
λ=2
λ≠2
Η εξίσωση (λ-3)(λ-2)χ=λ-2 είναι αδύνατη  αν:
λ=3
λ≠3
λ=2
λ≠2
Η εξίσωση (λ-3)(λ-2)χ=λ-2 έχει μία μόνο λύση αν:
λ=3 και λ≠2
λ≠3 και λ≠2
λ=2 και λ≠3
λ=2 και λ=3
Η εξίσωση (λ-5)(λ-1)χ=(λ-1)(λ+1) είναι αόριστη αν:
λ=5
λ≠5
λ=1
λ≠1
Η εξίσωση (λ-5)(λ-1)χ=(λ-1)(λ+1) είναι αδύνατη αν:
λ=5
λ≠5
λ=1
λ≠1
Η εξίσωση (λ-5)(λ-1)χ=(λ-1)(λ+1) εχει
μία μόνο λύση αν:
λ=5 και λ=1
λ≠5 και λ≠1
λ=1 και λ≠5
λ≠1 και λ=5
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — Δημιουργώντας δοκιμασίες και εκτελώντας δραστηριότητες όλα γίνονται εύκολα στα μαθηματικά και στ` άλλα γνωστικά αντικείμενα.