Αναγνώρισε τις συναρτήσεις
 
f(x) = x2 + 1
f(x) = (x-1)2
f(x) = x2 - 1
f(x) = (x+1)2
f(x) = x2 + 1
f(x) = (x-1)2
f(x) = x2 - 1
f(x) = (x+1)2
f(x) = x2 + 2
f(x) = (x-2)2
f(x) = x2 - 2
f(x) = (x+2)2
f(x) = x2 + 2
f(x) = (x-2)2
f(x) = x2 - 2
f(x) = (x+2)2
f(x) = x2 + 4
f(x) = (x-4)2
f(x) = -x2 + 4
f(x) = -(x+4)2
f(x) = x2 - 2
f(x) = -x2 - 2
f(x) = -x2 + 2
f(x) = -(x+2)2
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
f(x) = 8x2
f(x) = -8x2
f(x) = -(⅛)x2
f(x) = (⅛)x2
f(x) = (⅛)x2 - 6
f(x) = -(⅛)x2 - 6
f(x) = -(⅛)x2 + 6
f(x) = (⅛)x2 + 6
f(x) = -(¼)x2 + 2
f(x) = (¼)x2 - 2
f(x) = -(¼)x2 - 2
f(x) = (¼)x2 + 2
f(x) = -(¼)x2 + 3
f(x) = (¼)x2 - 3
f(x) = -(¼)x2 - 3
f(x) = (¼)x2 + 3
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
f(x) = -(¼)x2
f(x) = (¼)x2
f(x) = -4x2
f(x) = 4x2
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
f(x) = -(¼)x2
f(x) = (¼)x2
f(x) = -4x2
f(x) = 4x2
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
f(x) = -8x2 - 2
f(x) = (⅛)x2 - 2
f(x) = -(⅛)x2 - 2
f(x) = -8x2 + 2
2
-2
4
-4
6
-6
2
-2
4
-4
6
-6
8
-8
10
-10
f(x) = -8x2 - 1
f(x) = 8x2 - 1
f(x) = -(⅛)x2 - 1
f(x) = -8x2 + 1
A
Ποια είναι η γραφική παράσταση της
B
y=5x2-4
C
D
Δημιουργήθηκε με That Quiz — η παραγωγή δοκιμασιών στα μαθηματικά με στοιχεία για άλλες θεματικές ενότητες.