Γ-ΟΡΙΑ-ΠΡΑΞΕΙΣ
Πιο κάτω ακολουθούν ασκήσεις με πράξεις σε
οριακές τιμές για να εξασκηθείτε.
-∞
1
=
0+
+∞
1-
-∞
0-
1
0+
=
0
+∞
-∞
1-
1
0-
=
0
+∞
-∞
1-
+∞
1
=
-∞
1-
0+
+∞
0
2+ - 2
1
=
0
+∞
-∞
1-
2- - 2
1
=
0
+∞
-∞
1-
2 - 2+
1
=
0
+∞
-∞
1-
2 - 2-
1
=
0
+∞
-∞
1-
e
+∞
=
0
+∞
-∞
1-
e
-∞
=
+∞
-∞
1-
0+
0
ln0
+
=
+∞
-∞
Δεν ορίζεται
1
0
ln0
-
=
+∞
-∞
Δεν ορίζεται
1
0
ln(+∞)
=
+∞
-∞
Δεν ορίζεται
1
0
ln(-∞)
=
+∞
-∞
Δεν ορίζεται
1
0
+∞+∞=
-∞
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
0
+∞-∞=
-∞
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
0
+∞(+∞)=
-∞
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
0
+∞(-∞)=
-∞
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
0
+∞
+∞
=
0
-∞
1
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
-∞
+∞
=
0
-∞
-1
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
-∞
-∞
=
0
-∞
1
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
(3-)2-9
1
=
0
-∞
1
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
(3+)2-9
1
=
0
-∞
1
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
(-3-)2-9
1
=
0
-∞
1
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
(-3+)2-9
1
=
0
-∞
1
Μη επιτρεπτή πράξη
+∞
ημ0+
=
+∞
0-
1-
0+
-∞
1+
ημ0-
=
+∞
0-
1-
0+
-∞
1+
συν0+
=
+∞
0-
1-
0+
-∞
1+
συν0-
=
+∞
0-
1-
0+
-∞
1+
ημ90+
=
+∞
0-
1-
0+
-∞
1+
συν90-
=
+∞
0-
1-
0+
-∞
1+
συν90+
=
+∞
0-
1-
0+
-∞
1+
Οι μαθητές που έκαναν αυτή την δοκιμασία είδαν επίσης :

Δημιουργήθηκε με That Quiz — δικτυακός τόπος για τη δημιουργία δοκιμασιών και βαθμολόγησης στα μαθηματικά και σ` άλλα αντικείμενα.