Valencià_5_T2_2021
Vocabulari: Paraules sinònimes.

Ortografia: Agudes, planes i esdrúixole.
                   L'accentuació.

Gramàtica: El llenguatge i les llengües.
Valencià 5é
Tema 2
2A.- Relaciona aquestos sinònims
trompa             


catxerulo         


pansit              


paga               


clar               


 transparent
?
   baldufa
?
 milotxa
?
blanet
?
sou
?
Prolongar
Ajudar
Glaçat
2B.- Relaciona aquestos sinònims
Auxiliar
?
Allargar
?
Gelat
?
Gastar
Por
Cec
Consumir
?
Pànic
?
Invident
?
A la meua germana menuda/
 un nina.
3.- Substituïx les paraules en negreta pels sinònims
al cotxe
4.- Ordena aquestes definicions de llengua
 i llenguatge
La
El llenguatge és
?
de cominicar-se
?
que compartixen els
?
llengua és
?
Està molt contenta/
automòbil
?
el conjunt de paraules
?
la capacitat
?
sense protestar/
mitjançant la llengua.
?
parlants d'un territori.
?
feliç
?
xicoteta
?
dels éssers vius
?
 i ha promés pujar

 li han comprat
reclamar
?
i normes
?
.
  hivern
?
forner
?
ORDENA EN ORDRE ALFABÈTIC CADA COLUMNA
Classifica aquestes paraules segons siguen AGUDES,
PLANES O ESDRÚIXOLES:
AGUDES
cosí 
?
bolígraf 
?
tancada
?
PLANES
cotxe
?
ESDRÚIXOLES
matemàtiques
?
 clàssica
?
càmera
?
Porten accent gràfic sobre la vocal tònica les paraules:
Agudes acabades en
Planes quan acaben diferent que les agudes    i
5.- Completa
les esdrúixoles.
,
,
,
,
,
,
6.- Assenyala les opcions correctes
les lletres e, o poden portar-lo           
les lletres i, u sempre el portaran
7.- Reescriu la paraula i accentua-la si cal
tecnica
la lletra a sempre el portarà
jugaba
abella
L'accent gràfic pot ser obert (`) o tancat (´) :
patins
piscina
sabates
semafor
boligraf
 o
boto
8.-Completa la tabla
practiques
artista
arbre
sofa
tapis
Aguda, plana,
esdrúixola
amb accentsense accent
repetix o corregix
9.- Escriu la paraula amb l'accent obert o tancat
barnus
melo
cafe
pastis
anec
minim
estomac
plastica
music
Eixida
d’emergència
?
Relaciona cada icona amb el seu significat:
Silenci
?
No s’admetengossos
?
Cal apagarel telèfonmòbil
?
Quines d’aquestes llengües no són oficials en Espanya?
Marcales amb una X.
   basc                     

                        
francés   
 català
 anglés  
   rus  
gallec  
castellà
Els gèneres literaris són tres:
(ordre alfabètic)
Alba féu una ullada al carrer a través de la finestra que havia deixat oberta. Una espècie de núvol allargat i xiulador baixava dret del cel i travessava el carrer. Va penetrar a l’habitació i en va baixar un vell de barba canosa fins a la panxa, prim, baixet i vestit amb una túnica blava.

 Francesc Gisbert (adaptat)

A quin gènere literari pertany aquest fragment?

Poesia
Teatre
Narrativa
A quin gènere literari pertany aquest fragment?

Poesia

Sota la finestra

hi ha un taronger

en fa la flor blanca

color de paper.


Joan Amades

Teatre
Narrativa
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde la práctica de matemáticas se hace fácil.