Mates T2 curs 23_24
1- Calcula les multiplicacions:
a)3457x36=

b)6382x54=

c)7261x345=

d)8254x572=
MATEMÀTIQUES T.2
4- Calcula el valor de cada potència i digues com es llig.
(com es llig es farà a la segúent diapositiva)
tres a la quinta o tres elevat a cinc
3⁵
?
dos a la quarta o dos elevat a quatre
2⁴
?
quatre a la sexta o quatre elevat a sis
4⁶
?
cinc al quadrat o cinc elevat a dos
?
sis al cub o sis elevat a tres
?
u a la setena o u elevat a set
1⁷
?
Li van tornar
euros.
Examen creado con That Quiz — donde se hacen ejercicios de matemáticas y más.