Fitxa d'autoformació 4 (Raonament numèric)
a

1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 ...

a) 1

b) 5

c) 3

d) 4

b
c
d
a

2, 35, 6, 9, 2, 35, 6, 9 ...

a) 2

b) 35

c) 6

d) 9

b
c
d
a

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22 ...

a) 28

b) 27

c) 29

d) 30

b
c
d
a

2, 4, 5, 10, 11, 22, 23, 46 ...

a) 92

b) 49

c) 93

d) 47

b
c
d
a

1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2 ...

a) 4

b) 1

c) 2

d) 3

b
c
d
a

20, 21, 17, 18, 14, 15, ...

a) 11

b) 13

c) 16

d) 10

b
c
d
a
b

1, 3, 9, 27, ...

a) 81

b) 36

c) 54

d) 41

c
d

C, E, I, O, W, G ...

a) R

b) S

c) Q

d) T


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ... A

a
b
c
d
a

7, 8, 6, 9, 5, 10, ...

a) 15

b) 4

c) 20

d) 6

b
c
d
a

1, 1, 2, 6, 24, ...

a) 48

b) 30

c) 100

d) 120

b
c
d
a

1, 20, 2, 15, 3, ...

a) 30

b) 10

c) 4

d) 18

b
c
d

A, B, D, E, H, I, M, N, S, T ...

a) Z

b) Q

c) B

d) Y


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ... A

a
b
c
d

G, H, I, M, N, O, S, T, U ...

a) Y

b) Z

c) X

d) A


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ... A

a
b
c
d

J, L, N, P, R, T, V, X, Z ...

a) Z

b) Y

c) A

d) B


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ... A

a
b
c
d

Z, Y, X, A, B, C, W, V, U, D, E, F, U, T, S ...

a) R

b) J

c) G

d) Q


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ... A

a
b
c
d
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — el sitio de matemáticas.