5è. Els ecosistemes.
  • 1. Què és un ecosistema?
A) El lloc on habiten un conjunt d’éssers vius.
B) El conjunt d’éssers vius que habiten en un lloc, on es relacionen entre ells, i el medi físic en què viuen.
C) El conjunt d’éssers vius que habiten en un lloc i les relacions entre ells.
  • 2. Els individus d’una espècie que habiten a un ecosistema formen una…
A) població.
B) ecosfera
C) comunitat
  • 3. El conjunt de les poblacions d’un ecosistema constitueix…
A) la seva flora
B) una comunitat
C) la seva fauna
  • 4. Els animals i les plantes d’un ecosistema formen respectivament…
A) la seva flora i fauna
B) . la seva fauna i flora.
C) . la seva població i flora
  • 5. Quins són els factors físics més importants en un medi aquàtic?
A) Temperatura, corrents, llum, tipus de fons i quantitat de sal
B) Temperatura, humitat, tipus de fons i quantitat de sal.
C) Temperatura, humitat, tipus de sòl i relleu.
  • 6. A quins tipus d’ecosistemes els éssers vius se situen damunt el sòl i estan envoltats d’aire?
A) Aquàtics.
B) Desèrtics
C) Terrestres.
  • 7. En què es diferencien els arbres del bosc atlàntic dels del bosc mediterrani?
A) Els del bosc atlàntic són de fulla perenne i els del mediterrani són de fulla caduca.
B) Els del bosc atlàntic són de fulla perenne i els del mediterrani són de fulla caduca.
C) Els del bosc atlàntic són de fulla caduca i els del mediterrani són de fulla perenne.
  • 8. A quin ecosistema habita el linx ibèric?
A) Estepa.
B) Praderia.
C) Bosc mediterrani.
  • 9. En què es diferencien els ecosistemes marins dels d’aigua dolça?
A) En la quantitat de llum.
B) En la salinitat
C) En la temperatura.
  • 10. A quin ecosistema marí és més difícil trobar algues
A) A les costes rocoses, perquè són poc profundes.
B) A les platges, perquè tenen més onatge.
C) A la mar oberta, perquè no reben suficient llum.
Examen creado con That Quiz — el sitio de matemáticas.