Examen els animals vertebrats quart fassers
  • 1. Com respiren els mamífers?
A) Per brànquies
B) Per pulmons
C) Per exemple
D) Per la pell
  • 2. Que vol dir que els mamífers són vivípars?
A) Que respiren per pulmons
B) Que són vius
C) Que neixen del ventre de la mare
D) Que neixen d'ous
  • 3. Poden els mamífers marins respirar sota l'aigua?
A) Si, gràcies als seus pulmons especials
B) Si, respiren per brànquies
C) No, han de sortir a la superfície
D) Si, són peixos
  • 4. Com respiren els rèptils?
A) Per l'esquena
B) Per la pell
C) Per brànquies
D) Per pulmons
  • 5. De què tenen la pell coberta els rèptils?
A) Nua
B) D'escates
C) De plomes
D) De pèl
  • 6. Com es reprodueixen els ocells?
A) Són ovípars
B) Són molt guapos
C) Neixen del ventre de la mare
D) Són vivípars
  • 7. Com respiren els peixos?
A) Per pulmons
B) Per la pell
C) Pel nas
D) Per brànquies
  • 8. Què se diuen les cries dels peixos?
A) Benjamins
B) Arlequins
C) Alevins
D) Juvenils
  • 9. Com tenen la pell els amfibis?
A) Amb pèl
B) Nua
C) Amb escates
D) Molt bonica
  • 10. Com respiren els capgrossos?
A) Per la pell
B) Per brànquies
C) Per la boca
D) Per pulmons
Examen creado con That Quiz — el sitio para crear exámenes de matemáticas.