Representación de números racionais na recta
0
2º: Tomamos na recta auxiliar 5 segmentosde igual lonxitude
Representar na recta o número:
1
1º: Recta auxiliar
5º: Identificamos a fracción na recta
11
5
2
4º: Trazamos paralelas
=    +
2
3º: Unimos o final co 3
1
5
3
11
1
5
2
0
Representar na recta o número:
1
13
.
5
Identifica a fracción na recta
2
.
= 2 +
.
.
.
.
3
0
Representar na recta o número:
1
12
.
5
Identifica a fracción na recta
2
.
= 2 +
.
.
.
.
3
0
Representar na recta o número:
.
1
.
Identifica a fracción na recta
.
.
.
.
.
.
2
11
7
= 1 +
3
0
Representar na recta o número:
.
1
Identifica a fracción na recta
.
.
.
.
.
.
.
2
13
7
= 1 +
3
2
Representar na recta o número:
3
4
.
Identifica a fracción na recta
.
.
.
48
11
.
.
= 4 +
.
.
.
.
.
5
2
Representar na recta o número:
3
4
.
Identifica a fracción na recta
.
.
.
46
11
.
.
= 4 +
.
.
.
.
.
5
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.