Repaso Formulación de ácidos oxoácidos
__1. ácido clorosoA. HClO2
__2. ácido clóricoB. HClO
__3. ácido hipoclorosoC. HClO3
__4. ácido hipoyodosoD. HClO4
__5. ácido perclóricoE. HIO
__6. ácido peryódicoF. HIO3
__7. ácido sulfurosoG. HIO2
__8. ácido sulfúricoH. HIO4
__9. ácido yodosoI. H2SO3
__10. ácido yódicoJ. H2SO4
__11. H2CO3A. ácido nitroso
__12. H2SeO3B. ácido nítrico
__13. H2SiO3C. ácido carbónico
__14. H3PO3D. ácido silícico
__15. H3PO4E. ácido bromoso
__16. HBrO2F. ácido fosfórico
__17. HBrO4G. ácido fosforoso
__18. HClO3H. ácido clórico
__19. HNO2I. ácido perbrómico
__20. HNO3J. ácido selenioso
__21. ácido carbónicoA. HBrO
__22. ácido fosfóricoB. H3PO4
__23. ácido hipobromosoC. H2SeO4
__24. ácido hipoyodosoD. HNO2
__25. ácido nitrosoE. HNO3
__26. ácido nítricoF. H2CO3
__27. ácido perclóricoG. HClO4
__28. ácido selénicoH. H2SiO3
__29. ácido silícicoI. H2SO4
__30. ácido sulfúricoJ. HIO
__31. H3PO3A. ácido cloroso
__32. H3PO4B. ácido perclórico
__33. HBrOC. ácido nítrico
__34. HClOD. ácido hipocloroso
__35. HClO2E. ácido hipobromoso
__36. HClO3F. ácido clórico
__37. HClO4G. ácido hiponitroso
__38. HNOH. ácido nitroso
__39. HNO2I. ácido fosforoso
__40. HNO3J. ácido fosfórico
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.