Términos semejantes
  • 1. El termino semejante a 4x2y es:
A) - 4x3y
B) 4xy2
C) - 5x2y
D) - 8xy
  • 2. El termino semejante a 6abc es:
A) +8ab
B) - 4cba
C) - 5ac
D) +6bc
  • 3. El termino semejante a -7x es:
A) X
B) 6y
C) -7z
D) 4w
  • 4. El termino semejante a 9mn es:
A) 5n2m2
B) -4mn
C) + 7n2m3
D) -8n3m2
  • 5. El termino semejante a - 9p2q3r es:
A) 8p3q2r
B) 7p2q3r
C) - 4p2qr3
D) 9pq3r2
  • 6. El termino semejante a 8xyz es:
A) 8xz
B) - 10yz
C) - xy
D) 3xyz
  • 7. El termino semejante a - 5a3b2c4 es:
A) 3a4b2c3
B) 6a3b4c2
C) - 7a3b2c4
D) -5a2b3c4
  • 8. El termino semejante a 6xy es:
A) 7x
B) 9z
C) 9y
D) 9yx
  • 9. El termino semejante a 8w es:
A) +3x
B) -8
C) -8y
D) - w
  • 10. El termino semejante a 7b
A) 65 a
B) 7
C) 358 b
D) 54 c
Otros exámenes de interés :

Clave

1.C   2.B   3.A   4.B   5.B   6.D   7.C   8.D   9.D   10.C  

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.