TEMA 2 La Terra a L'univers
 • 1. Quant tarda la terra per completar una volta sobre el seu eix?
A) Un mes
B) 24 hores
C) 12 hores
D) 365 dies
 • 2. Com es diu el moviment que la terra fa sobre el seu eix?
A) Moviment de rotació
B) Moviment de translació.
C) Moviment terrestre.
D) Moviment rectilini.
 • 3. El moviment de rotació terrestre origina ..
A) Les 4 estacions de l'any.
B) El dia i la nit
C) Un any terrestre
D) Els tremolors.
 • 4. Com es diu al moviment de la terra que fa al voltant del sol.?
A) Moviment orbital.
B) Moviment de rotació
C) Moviment terrestre.
D) Moviment de translació
 • 5. Les estacions de l'any són originades pel moviment que realitza la terra al voltant del
A) Satèl·lit lunar
B) Sistema solar
C) Sol
D) Espai
 • 6. El moviment de translació, la inclinació de l'eix de la terra i la distància de la terra al sol originen
A) Cap de les tres opcions
B) El dia i la nit
C) Les quatre estacions de l'any
D) els eclipsis
 • 7. Quan és estiu a l'Hemisferi Nord, a l'Hemisferi Sud és?
A) Primavera
B) Hivern
C) Tardor
D) Estiu
 • 8. El moviment de Translació de la Terra dura ...
A) 24 hores
B) 12 hores
C) 365 dies i 6 hores
D) Un mes
 • 9. El 21 de Juny comença l'estiu a l'hemisferi nord, és el dia amb més hores de llum i se li coneix com ...
A) Equinocci d'estiu.
B) equinocci
C) Solstici d'Hivern.
D) Solstici d'estiu
 • 10. Per què es caracteritzen els equinoccis?
A) El dia i la nit tenen diferent durada.
B) els dies i les nits tenen la mateixa durada.
C) Els dies són més llargs.
D) Les nits són més llargues.
 • 11. La variació de distància que hi ha entre el Sol i la Terra, es la causant de les 4 estacions?
A) Fals
B) Vertader
 • 12. L'eix de la Terra està inclinat respecte a la eclíptica en..
A) 90º
B) 23,5º
C) 32,4º
D) 20º
 • 13. En el moviment de translació, el punt més pròxim al Sol, s'anomena
A) Afeli
B) Periheli
 • 14. La causa de les 4 estacions, es degut a:
A) La diferent inclinació a l'eix de la Terra
B) La rotació
C) Afeli
D) Periheli
 • 15. En el moviment de translació, el punt més allunyat al Sol, s'anomena
A) Afeli
B) Periheli
 • 16. En el equinocci de tardor..
A) El dia es més curt i la nit més llarga
B) El dia es més llarg i la nit més curta
C) El dia i la nit duren el mateix
 • 17. En el solsticci d'hivern..
A) El dia es més curt i la nit més llarga
B) El dia i la nit duren el mateix
C) El dia es més llarg i la nit més curta
 • 18. En el equinocci de primavera..
A) El dia es més llarg i la nit més curta
B) El dia i la nit duren el mateix
C) El dia es més curt i la nit més llarga
 • 19. En el solsticci d'estiu..
A) El dia i la nit duren el mateix
B) El dia es més llarg i la nit més curta
C) El dia es més curt i la nit més llarga
 • 20. Quan més perpendicular arriben els raigs solars a la Terra...
A) És igual perquè no afecta a la Temperatura
B) Més fred farà
C) Més calor farà
Otros exámenes de interés :

Clave

1.B   2.A   3.B   4.D   5.C   6.C   7.B   8.C   9.D   10.B   11.A   12.B   13.B   14.A   15.A   16.C   17.A   18.B   19.B   20.C  

Examen creado con That Quiz — el sitio para crear exámenes de matemáticas.