TEMA 2 La Terra a L'univers
 • 1. Quant tarda la terra per completar una volta sobre el seu eix?
A) 24 hores
B) 365 dies
C) Un mes
D) 12 hores
 • 2. Com es diu el moviment que la terra fa sobre el seu eix?
A) Moviment rectilini.
B) Moviment de translació.
C) Moviment terrestre.
D) Moviment de rotació
 • 3. El moviment de rotació terrestre origina ..
A) Un any terrestre
B) El dia i la nit
C) Les 4 estacions de l'any.
D) Els tremolors.
 • 4. Com es diu al moviment de la terra que fa al voltant del sol.?
A) Moviment orbital.
B) Moviment de rotació
C) Moviment terrestre.
D) Moviment de translació
 • 5. Les estacions de l'any són originades pel moviment que realitza la terra al voltant del
A) Espai
B) Satèl·lit lunar
C) Sol
D) Sistema solar
 • 6. El moviment de translació, la inclinació de l'eix de la terra i la distància de la terra al sol originen
A) els eclipsis
B) Cap de les tres opcions
C) El dia i la nit
D) Les quatre estacions de l'any
 • 7. Quan és estiu a l'Hemisferi Nord, a l'Hemisferi Sud és?
A) Estiu
B) Tardor
C) Primavera
D) Hivern
 • 8. El moviment de Translació de la Terra dura ...
A) 12 hores
B) 365 dies i 6 hores
C) Un mes
D) 24 hores
 • 9. El 21 de Juny comença l'estiu a l'hemisferi nord, és el dia amb més hores de llum i se li coneix com ...
A) Solstici d'Hivern.
B) Equinocci d'estiu.
C) Solstici d'estiu
D) equinocci
 • 10. Per què es caracteritzen els equinoccis?
A) El dia i la nit tenen diferent durada.
B) Les nits són més llargues.
C) els dies i les nits tenen la mateixa durada.
D) Els dies són més llargs.
 • 11. La variació de distància que hi ha entre el Sol i la Terra, es la causant de les 4 estacions?
A) Vertader
B) Fals
 • 12. L'eix de la Terra està inclinat respecte a la eclíptica en..
A) 23,5º
B) 32,4º
C) 90º
D) 20º
 • 13. En el moviment de translació, el punt més pròxim al Sol, s'anomena
A) Afeli
B) Periheli
 • 14. La causa de les 4 estacions, es degut a:
A) Afeli
B) La rotació
C) Periheli
D) La diferent inclinació a l'eix de la Terra
 • 15. En el moviment de translació, el punt més allunyat al Sol, s'anomena
A) Periheli
B) Afeli
 • 16. En el equinocci de tardor..
A) El dia es més llarg i la nit més curta
B) El dia i la nit duren el mateix
C) El dia es més curt i la nit més llarga
 • 17. En el solsticci d'hivern..
A) El dia es més llarg i la nit més curta
B) El dia i la nit duren el mateix
C) El dia es més curt i la nit més llarga
 • 18. En el equinocci de primavera..
A) El dia es més curt i la nit més llarga
B) El dia i la nit duren el mateix
C) El dia es més llarg i la nit més curta
 • 19. En el solsticci d'estiu..
A) El dia es més llarg i la nit més curta
B) El dia es més curt i la nit més llarga
C) El dia i la nit duren el mateix
 • 20. Quan més perpendicular arriben els raigs solars a la Terra...
A) És igual perquè no afecta a la Temperatura
B) Més calor farà
C) Més fred farà
Otros exámenes de interés :

Clave

1.A   2.D   3.B   4.D   5.C   6.D   7.D   8.B   9.C   10.C   11.B   12.A   13.B   14.D   15.B   16.B   17.C   18.B   19.A   20.B  

Examen creado con That Quiz — el sitio para crear exámenes de matemáticas.