La Terra a L'univers II
Contribuido por: Jaume

 • 1. Quant de temps dura el moviment de translació de la Terra?
A) 2 anys
B) 24 hores
C) 365 dies
 • 2. Es vertader que el afeli, és el punt on la Terra està més pròxima al Sol?
A) Vertader
B) Fals
 • 3. La diferent inclinació de l’eix de la Terra dona lloc a les estacions de l’any?
A) Vertader
B) Fals
 • 4. A l’estiu les nits són més?
A) Igual al dia
B) Són més llargues
C) Són més curtes
 • 5. Quan a l’hemisferi nord és estiu, quina estació es a l’hemisferi sud?
A) Estiu
B) Primavera
C) Tardor
D) Hivern
 • 6. Com es diu el punt on la Terra està més pròxima al Sol?
A) Eclíptica
B) Afeli
C) Periheli
 • 7. Per què setembre és el mes que fa nou en el calendari, i no set, com el seu nom indica?
A) Per el calendari Llunar
B) Abans l'any començava en Febrer
C) Abans l'any començava en Març
 • 8. Cada quants anys hi ha un any de traspàs (bisiesto)?
A) Dos
B) Quatre
C) Cinc
 • 9. Si en Espanya són les 18:00 hores , en Amèrica, hi hauran 6 hores menys o més ?
A) Més
B) Menys
 • 10. En quina data té lloc el solstici d’hivern?
A) 30 de Novembre
B) 21 de gener
C) 21 de desembre
 • 11. Per què el mes de febrer té 28 dies?
A) Perquè abans era l'ultim més de l'any
B) Per el model geocèntric terrestre
C) Perquè ho establiren d'un principi així
 • 12. Com es diuen les línees imaginaries, que recorren la Terra perpendicularment a l’equador?
A) Meridians
B) Paral·lels
 • 13. Quin efecte ocorre en la mar per la força d’atracció que exerceix la Lluna ?
A) Que reflexa es reflexa de nit
B) No ocorre ningun efecte
C) Les Marees
 • 14. En quina data té lloc el solstici d’estiu?
A) 4 d'agost
B) 22 de juliol
C) 21 de juny
 • 15. Com es diuen les línees imaginaries, que recorren la Terra horitzontalment a l’equador?
A) Meridians
B) Paral·lels
 • 16. Quan la mar arriba a la màxima altura en el cicle de les marees, s’anomena ?
A) Marea baixa o baixamar
B) Marea alta o pleamar
 • 17. En quina data té lloc el equinocci de primavera?
A) 22 de juliol
B) 21 de desembre
C) 22 de març
 • 18. Com s’anomena el fenomen que ocorre quan la Lluna s’interposa entre la Terra i el Sol?
A) Eclipsi de Lluna
B) Eclipsi de Sol
 • 19. Es vertader que la Lluna té una atmosfera similar a la de la Terra?
A) Vertader
B) Flas
 • 20. Què vol dir que un recurs és renovable?
A) Aquell que es pot tornar a utilitzar i es regeneren sempre que s’exploten amb moderació.
B) Aquell que mai s'agotarà
 • 21. Com es diu la part gasosa que envolta la Terra?
A) Hidrosfera
B) Geosgera
C) Atmósfera
 • 22. Quant de temps tarda la Lluna en donar-li una volta a la Terra?
A) 25 dies
B) 27 dies
C) 31 dies
 • 23. Com es diu el nom del meridià pel qual es determinen els fusos horaris en els diferents països?
A) Meridià de Greenwich
B) Meridià del mig
C) Meridià de Sandnwich
 • 24. En quina fase, la Lluna no es pot observar des de la Terra?
A) Lluna nova
B) Lluna plena
C) Quart creixent
D) Quart minvant
 • 25. Ordena les següents fases lunars: Quart creixent, quart minvant, lluna nova, lluna plena?
A) quart minvant, lluna plena, quart creixent, Lluna nova
B) quart minvant,lluna nova, quart creixent, lluna plena
C) lluna nova, quart creixent, lluna plena, quart minvant
D) Lluna plena, quart minvant, lluna nova, quart creixent
Otros exámenes de interés :

Clave

1.C   2.B   3.A   4.C   5.D   6.C   7.C   8.B   9.B   10.C   11.A   12.A   13.C   14.C   15.B   16.B   17.C   18.B   19.B   20.A   21.C   22.B   23.A   24.A   25.C  

Examen creado con That Quiz — donde la práctica de matemáticas se hace fácil.