Luzera
2.14.1 Estatistikarako sarrera. Maiztasun absolutu erlatiboa
Ikaslea

Osatua
Zuzena
Okerra
Erlojua
matematika