DISOLUZIOAK: Nahaste homogeneoak
DISOLUZIOAK


solutua
disolbatzailea
Disoluzio bat bi osagai edo gehiagoren nahaste homoge-neoa da. Disoluzioa batean:
- Disolbatzailea proportzio handiagoan dagoen osagaia da.
- Solutua: proportzio txikiagoan dagoen osagaia edo osagaiak dira.
Disoluzioa osatzen duten osagaiak begibistan ezin dira bereizi, haien tamaina oso txikia delako, molekulen tamainakoa, hain zuzen ere.
Idatzi zein den kasu bakoitzean solutua eta disolbatzilea:a) Itsasoko ura (ura  eta gatza)
c) Brontzea ( %85 kobrea eta %15 eztainua)
b) Airea (oxigenoa %20 eta nitrogenoa %80)
         Solutua 
solutua
solutua 
disolbatzailea
disolbatzailea
disolbatzailea
Ur gasdunaren osagaiak hauek dira: ura, karbono dioxidoa, koloratzailea, azukrea eta aroma. Zein da disoluzioa?
karbono dioxidoa
 ur gasduna
ura
azukrea
Disoluzio baten egoera fisikoa solidoa, likidoa edo gasa
izan daiteke:

Disoluzioa= solutu+dis
solido + likido
likido + likido
solido + solido
gas + gas 
likido + gas
altzairua (burdina+karbono)
itsasoko ura
ura + alkohola
airea = N2 + O2
freskagarria
Adibideak
Disoluzio bat osatzen duten partikulak mikroskopio 
batean ikus daitezke?
Kasu gutxi batzuetan
Osagaien arabera
Bai, normalean ikusten dira
 Ez, txikiegiak direlako 
Modu kualitatiboan, honela sailka daitezke disoluzioak:
Diluitua: solutuaren proportzioa txikia da, bolumen osoa kontuan hartuta.
Kontzentratua: solutuaren proportzioa handia da.
Asea: solutuaren proportzioa maximoa da.
Gainasea: solutuaren kantitatea disolbatuta egon daitekeena baino gehiago badauka.
DISOLUZIOEN KONTZENTRAZIOA

Sailkatu disoluzioak kontzentrazioaren arabera: diluitua, kontzentratua, asea edo gainasea 
Disoluzioen kontzentrazioa modu kuntitatiboan adieraztekomodu batzuk daude:
Masa ehunekoa,   m % = masa solutua
Bolumen ehunekoa, V % = bolumen solutua
Kontzentrazioa,  C  =       solutuaren masa
    disoluzioaren bolumena
masa disoluzio
   bolumen disoluzio
· 100
· 100
Hautatu eguneroko disoluzioak (edo nahaste homogeneoak)
Gogoratu disoluzioa izateko osagai bat baino gehiago izan
behar duela.Txorrotako ura
Txanponak
Zilarra
Lixiba
Urrea
Airea
Burdina
Sodio kloruroa
gas metano( CH4)
freskagarria
Osatu kontzentrazioak kalkulatzeko formulak:


kontzentrazioa = 
masa % = 
bolumen % = 
Freskagarri bat presta dezakegu: jarri edalontzi batean 4 g kafe, 15 g azukre eta gehitu ura 200 mL-ko baso bat betearte. a) kalkulatu kafe kontzentrazioa, g/L-tan


C = solutuaren masa            =                                           g/L
b) Kalkulatu azukrearen kontzentrazioa:
C =                               =             g/L
disoluzioaren bolumena
Desinfektatzaile bat prestatzeko, 100 mL alkohol eta 200 mLur nahastu dugu. Kalkulatu:a) Disoluzioaren bolumena:                            mL
b) Alkoholaren kontzentrazioa, bolumena %-tan
Bolumena % = bolumen solutua
bolumen disoluzioa
%
100= 
· 100=


Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika eta gai askotako ariketak egiten diren tokia.