ADITZ TRINKOAK NOR DBH1 11/10
 • 1. Ni gaur eskolara (JOAN)...
 • 2. Amona etxean ( EGON, orain)...
 • 3. Haiek jolasten (IBILI,orain)...
 • 4. Gu korrikan (IBILI, atzo)...
 • 5. Gu jesarrita (EGON, orain)...
 • 6. Nire lagunak pozik (EGON, orain)...
 • 7. Gaur gurasoak irakaslearekin hitz egitera (ETORRI)...
 • 8. Zuek antzerkia ikustera (JOAN, orain)...
 • 9. Nora zoaz hain goiz? Lanera...
 • 10. Ondo zabiltzate auto berriarekin? Bai, ederto...
 • 11. Atzo Andoni Donostiara (JOAN)...
 • 12. Zure lagun hura ez ........ (EGON, atzo)bakarrik
 • 13. Bere semea kaletik (ETORRI, atzo)...
 • 14. Zu atzo hondartzatik(ETORRI)...
 • 15. Haiek ikastetxetik (ETORRI, atzo)...
 • 16. Zu barrezka (IBILI, atzo)...
 • 17. Zuek uretara pozik (JOAN, atzo)...
 • 18. Gu polikiroldegira (JOAN,atzo)...
 • 19. Zentozen (orainaldian idatzi)
 • 20. Zetozen (orainaldian idatzi)
 • 21. zoazte (lehenaldian idatzi)
 • 22. datoz (lehenaldian idatzi)
 • 23. zaudete ((lehenaldian idatzi)
 • 24. gabiltza ((lehenaldian idatzi)
 • 25. doaz (lehenaldian idatzi)
 • 26. zoaz (lehenaldian idatzi)
 • 27. gatoz (lehenaldian idatzi)
 • 28. dabiltza (lehenaldian idatzi)
 • 29. zaude(lehenaldian idatzi)
 • 30. zabiltzate (lehenaldian idatzi)
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika praktikatzen den tokia.