Zatigarritasuna
Taula osatu:zatigarri den ala ez erran
2.222.202
11.135
12.390
1.232
    2-az
   3-az
     5-az
3-az zatigarri izateko :
Azken zifra 3 denean.
Azken zifra 3,6 edo 9 denean.
Beren zifren batura 3ren multiploa.
Zeinekin da zatigarri?:
2, 4, 8 eta 9-z zatigarria.
2 eta 5-az zatigarria.
2 eta 6-az zatigarria.
2 eta 9-az zatigarria.
2, 3, 4, 7 eta 9-z zatigarria.
2, 3, 4, 6, 7 eta 9-z zatigarria.
12.348
Herri-kirolen txapelketa bat antolatu dugu taldeka
 parte hartzeko.Gure gelan 20 baino gehiago eta 30
 baino gutxiago  gara.Binaka, hirunaka zein launaka
jartzeko, beti gelditzen zaigu bat soberan.
Zenbat gara gelan?
Gure gelan guztiz       gara .
Zenbaki  lehenak :
1 eta bere buruaz baino ez dira zatigarri.
2-az dira zatigarriak.
Bakoitiak dira
Zein da lehena ?
21
63
101
121
343
Egizu deskonposaketa faktoriala:
metodo laburra
84
84=
Faktorketa
84
Deskonposa ezazu 60a modu desberdinetan:
60=  1  ·  60
60=  2  · 
60=      ·  20
60=      · 
60=      · 
60=      · 
Bilatu 98-ren zatitzaileak.
Z(98) = {      ,   ,   ,   ,   ,   }
Bi zenbaki edo gehiagoren z.k.h
 zera da:
 Multiplo komunetan handiena.
Zatitzaile komunetan txikiena.
Zatitzaile komunetan handiena.
Kalkula itzazu 12 eta 18ren lehen hiru multiplo
 komunak:
M(12 eta 18)={    ,     ,     ,  ...}
M(18)={0, 18, 36, 54, 72,...}
M(12)={0, 12, 24, 36, 48, ...}
12 eta 18
Zein da 12, 18 eta 21n m.k.t?
m.k.t.(12, 18 y 21)=
Hiru neba-arreba amonarengana joaten
dira noiz behinka.
Zaharrena 5 egunerik behin, Bigarrena 6
egunero eta, gazteena 10 egunero.
Zenbatero egongo dira hirurak batera
amonarenean?
                   egunero.
EBAZPENA
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikako azterketak sortzeko gunea.