API 28/ LH 6 MULTIPLOAK ETA ZATITZAILEAK
        MULTIPLOAK ETA ZATITZAILEAK
Taula osatu:
18-REN 
ZATITZAILEAK
18
36
HANDIZ JARRI
0
6
4
1
BAI/EZ
a) 8ren multiploa ez da:
b) 12ren multiploa da:
d) 33, zeinen multiploa da
e) 39ren zatitzailea:
c) 16ren zatitzailea da: 
Esaldi bakoitzean, aukera egokia zehaztu:
5
39
16
60
1
30
12
11
0
1
1
18
32
44
17
 8
6
8
66
19
Zatitzaileen galderak
12 zenbakia:
2ren multiploa da
3ren multiploa da
2 eta 3ren multiploa da
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
14 zenbakia:
2-rekin zatitu dezakegu
3-rekin zatitu dezakegu
2 eta 3rekin zatitu dezakegu
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
21 zenbakia:
2-ren multiploa da
3ren multiploa da
2 eta 3-ren multiploa da
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
25 zenbakia:
2-rekin zatitu dezakegu
3rekin zatitu dezakegu
2 eta 3rekin zatitu dezakegu
Lehenengo 3 erantzunak ez dira zuzenak.
201 zenbakia:
2ren multiploa da
3ren multiploa da
2 eta 3rekin zatitu dezakegu
Lehenengo 3 erantzunak egiak dira.
102 zenbakia:
2-rekin zatitu dezakegu
3ren multiploa da
2 eta 3ren multiploa da
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
200 zenbakia:
2ren multiploa da
3rekin zatitu dezakegu
2 eta 3ren multiploa da.
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
211 zenbakia:
2-rekin zatitu dezakegu.
3ren multiploa da.
2 eta 3ren multiploa da.
Lehenengo 3 erantzunak ez dira zuzenak.
330 zenbakia:
3ren multiploa da.
11ren multiploa da
33ren multiploa da.
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
330 zenbakia:
4ren multiploa da.
11-ren multiploa da.
7-rekin zatitu dezakegu.
Lehenengo 3 erantzunak ez dira zuzenak.
4 zenbakia
4aren multiploa da.
12-rekin zatitu dezakegu.
2ren zatitzailea da.
Lehenengo 3 erantzunak ez dira zuzenak.
4 zenbakia:
12ren multiploa da.
6rekin zatitu dezakegu
4rekin zatitu dezakegu
Lehenengo 3 erantzunak ez dira zuzenak.
4 zenbakia:
4ren multiploa da.
2rekin zatitu dezakegu. 
4ren zatitzailea da.
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
4 zenbakia:
12-ren multiploa da.
3rekin zatitzu dezakegu.
200 zenbakia zatitu dezake.
Lehenengo 3 erantzunak ez dira zuzenak.
3 zenbakia:
6ren multiploa da.
12rekin zatitu dezakegu.
12 zenbakia zatitu dezake.
Lehenengo 3 erantzunak ez dira zuzenak.
20 zenbakia:
4rekin zatitu dezakegu.
12rekin zatitu dezakegu.
12ren multiploa da.
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
11 zenbakia:
22ren multiploa da.
11rekin zatitu dezakegu.
109rekin zatitu dezakegu.
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
11 zenbakia:
22 zenbakia zatitu dezake.
1 zenbakiarekin zatitu dezake.
209 zenbakia zatitu dezake.
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
11 zenbakiak:
220ren multiploa da.
189rekin zatitu dezakegu.
99 zenbakia zatitu dezake.
Lehenengo 3 erantzunak zuzenak dira.
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika gunea.