Estatistika grafikoak
Hiri baten,  inkesta baten bitartez, hiritar bakoitza astero zinemara  zenbat
bider joan den jaso dute eta datuok grafiko honetan agertzen dira 

Zenbatekoa izan da lagina?
Zein motakoa da aldagaia?
Zenbat da bere maiztasun erlatiboa?
Zein da  4ren maiztasun absolutua?
Beste gela baten eginiko inkestaren emaitzak dira oraingoan agertzen direnak.
Erantzun:
Zenbatekoa izan da lagina?
 Zenbatekoa 4 aldagaiaren maiztasun erlatiboa?
Zenbatekoa da  3 aldagaiaren maiztasun absolutua?
Grafiko honetan  ostera, neba-arreba kopurua galdetzeko eginiko inkesta
bateko datuak agiri dira.Erantzun:
 Zenbatekoa izan zen lagina ?

5 neba-arreba izatearen maiztasuna zenbatekoa da?


Neba-arreba bakarra edukitzearen
maiztasun erlatiboa zenbatekoa da?
Hona hemen gela bateko ikasleek 1.ebaluazioan gainditu
gabeko arlo kopurua.Egizu dagokion maiztasun taula
1,3,1,0,4,0,1,1,2,3,1,1,2,1,2,4,1,0,2,3,6,2,3,1,1,0,0,2,1,4,
X
fi
Fi
Fi (fi metatua) aurretik dauden
fi-en batura da.
Honako aldagai estatistikoak zein motakoak dira?
•Zenbat gol sartu dituzte asteburu honetan
 euskal taldeek?
•Kirolik egiten duzu?
•Zein da zure oinetakoen zenbakia?
•Zein da zure pisua?
•Zein ikasketa egin duzu?
•Zenbatekoa izan da lagina?
•Zein motakoa izan da aldagaia?
•Zenbatekoa izan da urdin kolorearen maiztasun erlatiboa?
Ondoan ikusten duzun grafiko hau
 talde bateko begi kolorea begituta lortu da
•Zenbatekoa da arre argia kolorearen
 maiztasun absolutua?
Inkesta baten bitartez jende talde bati
neba-arreba kopurua galdetu zaie
Neba-arreba bakarrekoaren maiztasun
absolutua zenbatekoa izan da?
Zenbateko lagina erabili da?
Bi neba-arrebaren maiztasun erlatiboa?
Sektore diagrama hau DBHko 1.maila baten ikasleen gustoko koloreaz eginiko
inkesta baten emaitza da.Leiendako kolore bakoitzaren ondoan ageri den
 zenbakiak bakoitzaren maiztasun erlatiboa adierazten duela jakinik,osotu sektoreko kolore bakoitzari  dagokion angelua
morea % 20
Urdina % 35
laranja  % 15
berdea % 25
Horia  %5
Europako zein hiriburu duten gustukoen galdetu zaie oraingoan.

Osotu zuloak dagokien gradu kopurua adieraziz
9
15
18
6
12
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika praktikatzen den tokia.