3.mailako buruketak
1.- 125 euro badut eta 66 gastatzen badut 
zenbat geratuko zait?
19
56
59
69
2.- Palomak 18 gozoki eman dizkit eta Pedrok 
Palomak emandakoen erdia. Zenbat gozoki daukat biek emandakoen artean?
13
5
9
27
3.-  5 eurotako zenbat sarrera erosi dezaket 5 euroko 
10 biletekin?
4.- Astelehenean 25 euro eman zidaten,
 asteartean 56 eta asteazkenean 79. Ostegunean 51 euro 
gastatu banuen zenbat geratu zitzaizkidan?
129
119
109
99
5.- Jai batean 57 mutil eta 30 neska zeuden. 
Zenbat mutil gehiago zegoen neska baino? 
6.- Boligrafo batek 3 euro kostatzen baduzenbat ordainduko dut 5 boligrafo erosten badut?
25
15
14
18
7.- Martak hiru lore sorta egin nahi du. Sorta bakoitzean 12 lore jartzen badu zenbat lore beharko du guztira?
26
35
46
36
8.-Tren batean 328 pertsona doaz. Lehen geltokian 128 jeisten 
badira zenbat pertsona geratzen dira trenean?
9.- Basetxe batean 2500 arraultze jaso dira. 
Hauetatik 1254 apurtzen badira zenbat geratuko dira? 
1246
1165
1247
1245
10.-Anek soka saltoan 44 salto eman du eta Jonek 35.
Zenbat salto gutxiago egin du Jonek Anek baino? 
10
8
9
11
11.-Egunero 5 ariketa egiten badut 
zenbat egingo dut astebetean? 
25
35
12
12.-Mikelek 17 gozoki dauka. 
8 emanten badit zenbat geratuko zaio?
10 gozoki
9 gozoki
25 gozoki
13.-Xabierrek 7 urte dauka eta bere anaiak bikoitza. 
Zenbat urte dauka Xabiren anaiak?
9 urte
14 urte
2
14.-Lau lagunek 8 margo bana daukate. 
Zenbat margo izango dute lauron artean?
32 margo
8 margo
4 margo
15.-Zenbat eskularru dira 5 pare eskularru?
5 eskularru
8 eskularru
10 eskularru
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikako azterketak sortzeko gunea.