ANTZEKOTASUNA
Bi figura _____ dira, forma berdina 
eta tamaina desberdina dutenean. 
kongruenteak
antzekoak
baliokideak
Antzeko bi figuraren aldeak _____  dira.


berdinak
proportzionalak
kongruenteak
Antzeko bi figuren angeluak _____  dira.
baliokideak
berdinak
proportzionalak
Antzeko figurak izateko berdin du irudiak biratuta egotea, 
forma berdina izan behar dute eta  _____  proportzionalak.
angulu
alde
angulu eta alde
Nolakoak dira irudiko poligonoak?
Proportzionalak.
Antzekoak
Kongruenteak
Triangeluok antzekoak dira?
Ez dakigu, angeluak ezagutzen ez ditugulako.
Ez, aldeak ez direlako proportzionalak.
Bai, aldeak proportzionalak direlako.
Bi triangeluak antzekoak dira. 
a
30
b
Biderkatze-faktorea:
c
6
8
b =
c =
a =
Bi triangeluak antzekoak dira.
a
24
32
Biderkatze-faktorea:
c
6
b
a =
b =
c =
A
D
Triangeluen biderketa-faktorea:
C
B
E
CD = 
AC = 
AB = 21
CE = 
BC = 28
DE = 3
A
D
Triangeluen biderketa-faktorea:
C
B
E
CD = 
AC = 
AB = 27
CE = 
BC = 36
DE = 9
Zenbat da x?
10
12
6
14
Zenbat da y?
4
6
10
8
Triangeluen biderkatze-faktorea:
30
10
b
12
a
20
a = 
b = 
Intereseko beste azterketa batzuk :

Azterketa honekin sortua That Quiz — matematikaren praktika erraza egiten den tokia.