Estatistika1
Hiri baten,  inkesta baten bitartez, hiritar bakoitza astero zinemara  zenbat
bider joan den jaso dute eta datuok grafiko honetan agertzen dira 

Zenbatekoa izan da lagina?
Zein motakoa da aldagaia?
Zenbat hiritar joan dira behin zinemara?
Zein da  4ren maiztasuna?
Beste gela baten eginiko inkestaren emaitzak dira oraingoan agertzen direnak.
Erantzun:
Zenbatekoa izan da lagina?
 Laginaren zein ehuneko da hau?
Zenbatekoa da  2 aldagaiaren maiztasuna?
Grafiko honetan  ostera, neba-arreba kopurua galdetzeko eginiko inkesta
bateko datuak agiri dira.Erantzun:
 Zenbatekoa izan zen lagina ?

3 neba-arreba izatea, laginaren zein eguneko da? 


Neba-arreba bakarra edukitzearen
maiztasun erlatiboa zenbatekoa da?
Honako aldagai estatistikoak zein motakoak dira?
•Zenbat gol sartu dituzte asteburu honetan
 euskal taldeek?
•Kirolik egiten duzu?
•Zein da zure oinetakoen zenbakia?
•Zein da zure pisua?
•Zein ikasketa egin duzu?
Azterketa honekin sortua That Quiz — matematika eta gai askotako ariketak egiten diren tokia.