Háromszögek - Ismétlés
 • 1. A következő kijelentés melyik háromszögre igaz? Két oldala kongruens.
A) derékszögű egyenlő szárú háromszög
B) hegyes szögű háromszög
C) általános háromszög
D) egyenlő oldalú háromszög
 • 2. A következő kijelentés melyik háromszögre igaz? Mind a három oldala 60 cm.
A) egyenlő szárú háromszög
B) egyenlő oldalú háromszög
C) általános háromszög
D) derékszögű háromszög
 • 3. A következő kijelentés melyik háromszögre igaz? Hegyesszögei pótszögek.
A) egyenlő szárú háromszög
B) derékszögű háromszög
C) egyenlő oldalú háromszög
D) általános háromszög
 • 4. A következő kijelentés melyik háromszögre igaz? Szögfelezői oldalfelezők.
A) egyenlő oldalú háromszög
B) egyenlő szárú háromszög
C) derékszögű háromszög
D) általános háromszög
 • 5. Ha AB = AC = BC, akkor az a háromszög:
A) egyenlő oldalú
B) derékszögű
C) általános
D) egyenlő szárú
 • 6. Ha AB = AC , akkor az a háromszög:
A) egyenlő oldalú
B) derékszögű
C) általános
D) egyenlő szárú
 • 7. Ha m(A) = m(C) , akkor az a háromszög:
A) általános
B) egyenlő oldalú
C) egyenlő szárú
 • 8. Ha m(A) + m(C) = 90 fok , akkor az a háromszög:
A) egyenlő oldalú
B) derékszögű
C) hegyes szögű
D) tompa szögű
 • 9. Ha m(A) + m(C) > 90 fok , akkor az a háromszög:
A) egyenlő oldalú
B) derékszögű
C) hegyes szögű
D) tompa szögű
 • 10. Ha m(A) + m(C) < 90 fok , akkor az a háromszög:
A) tompa szögű
B) hegyes szögű
C) derékszögű
 • 11. Két háromszög kongruens, ha oldalaik páronként kongruensek.
A) 1. eset
B) 2. eset
C) 3. eset
 • 12. Egy egyenlő szárú háromszög egyik szöge 70 fokos.
A) Akkor a másik szöge 55 fokos.
B) Akkor a másik szöge 90 fokos.
C) Akkor a másik szöge 180 fokos.
D) Akkor a másik szöge 50 fokos.
 • 13. Ha egy háromszög egyik szöge 60 fokos, akkor az a háromszög:
A) egyenlő szárú
B) általános
C) egyenlő oldalú
Azok a diákok, akik elvégezték ezt a tesztet, szintén elvégezték :

Létrehozva That Quiz — matematika tesztoldal minden évfolyam diákjainak.