Wzory geometryczne
That Quiz
Powierzchnia

Prostokąt : a = w·h
Trójkąt : a = (1/2)b·h
Okrąg : a = πr2
Trapez : a = h·(b1+b2)/2

Obwód

Prostokąt : p = 2(w+h)
Trójkąt : p = a+b+c
Okrąg : c = 2πr  [obwód]
Trapez : p = a+b+c+d

Powierzchnia

Sześcian : a = 6w2
Graniastosłup : a = 2w·d+2d·h+2w·h
Piramida : a = d·w+d(w/2)2+h2+w(d/2)2+h2
Kula : a = 4πr2
Walec : a = 2π(r2+r·h)
Stożek : a = πr(r+r2+h2)

Objętość

Sześcian : v = w3
Graniastosłup : v = w·d·h
Piramida : v = w·d·h/3
Kula : v = (4/3)πr3
Walec : v = πr2h
Stożek : v = (1/3)πr2h