Długość
Układ współrzędnych
Uczeń

Wykonany
Poprawnie
Niewłaściwie
Zegar
testy matematyczne