Długość
Czas (przeszły)
Uczeń

Wykonany
Poprawnie
Niewłaściwie
Zegar
testy matematyczne