Długość
Kąty (Pomiar)
Uczeń

Wykonany
Poprawnie
Niewłaściwie
Zegar
testy matematyczne